รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562   23 มิ.ย. 63 35
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 62 92