ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 64   View : 55
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  (ดู 201)
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  (ดู 490)
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  (ดู 788)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561  (ดู 277)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560  (ดู 186)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   (ดู 243)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (ดู 176)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :