ข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆ


ออนไลน์ : 8

1 ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ 2560 /upload/files/manual5(1).pdf
2 ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ /upload/files/01(5).pdf
3 ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป 2562 /upload/files/02(2).pdf 
4 ข้อบัญญัติควบคุมยุงลายตำบลจาน /upload/files/03(1).pdf 
5 ประกาศข้อบัญญัติการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย /upload/files/04.pdf 
6 ประกาศข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2562 /upload/files/05.pdf


 
View : 189