องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com
หัวข้อ :: อาชีพหลัก

อาชีพหลัก  คือการทำนา  ทำสวนเป็นส่วนใหญ่  การประมงคือหาเฉพาะการเลี้ยงชีพ  อุปกรณ์ในการทำมาหากิน  คือใช้ หน้า  หอก  หลาว  ธนู

วันที่ : 18 เมษายน 59   View : 506