องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โทร 042-637060 www.Banshong.go.th
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​ 

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000020
วานนี้ 000012
เดือนนี้ 000214
เดือนก่อน 000378
ปีนี้ 001142
ปีก่อน 003410

ดาวน์โหลดใหม่

  การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : [31 มี.ค. 64]
  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ของนายก อบต. : [31 มี.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลบ้านซ่ง : [31 มี.ค. 64]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร : [31 มี.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 : [31 มี.ค. 64]
  เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : [31 มี.ค. 64]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [30 มี.ค. 64]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 : [30 มี.ค. 64]
  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : [30 มี.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร