องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปษณีย์ 49110 โทร. 042-637060 โทรสาร. 042-637060 Email : banshong@gmail.com
หัวข้อ :: วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

ตำบลน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี
มีการศึกษาเป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ

วันที่ : 19 เมษายน 59   View : 443