องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โทร 042-637060 www.Banshong.go.th
​​

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(๑)

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00017
วานนี้ 00010
เดือนนี้ 00161
เดือนก่อน 00275
ปีนี้ 03082
ปีก่อน 03273
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 23 พ.ค. 2567(ดู 239) 
  ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - 20 พ.ย. 2566(ดู 27) 
  "เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านซ่ง" - 20 พ.ย. 2566(ดู 9) 
  การจัดทำนโยบายความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และกรอบคุณธรรมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 29 ก.ย. 2566(ดู 786) 
  การสอบทาน ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร และความเห็นชอบกฎบัตการตรวจสอบภายใน(ฉบับใหม่) - 25 ก.ย. 2566(ดู 372) 
  การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ - 22 ก.ย. 2566(ดู 417) 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 24 ก.ค. 2566(ดู 365) 
  ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลบ้านซ่ง สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - 1 ธ.ค. 2566(ดู 11) 
  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานวิชาการ - 16 ต.ค. 2566(ดู 604) 
  รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 5 ต.ค. 2566(ดู 378) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 11 ส.ค. 2565(ดู 501) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 31 ม.ค. 2563(ดู 878) 
  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานวิชาการ - 27 มิ.ย. 2560(ดู 1110) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่ง-ไปภูน้อย(หนองบาก) - 1 พ.ค. 2567(ดู 29) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 19 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอประราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน - 7 ก.ค. 2566(ดู 381) 
  รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง  - 4 ก.ค. 2566(ดู 374) 
  รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง  - 4 ก.ค. 2566(ดู 366) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 14 มิ.ย. 2566(ดู 376) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี-ไปโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี - 8 มิ.ย. 2566(ดู 389) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งฝั่งซ้าย(ตามิตร)เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี - 28 ส.ค. 2566(ดู 371) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม - 28 ส.ค. 2566(ดู 375) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซ่ง - ไปนาม่อง - 26 เม.ย. 2566(ดู 389) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสามัคคีธรรมเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลคำชะอี - 26 เม.ย. 2566(ดู 391) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนก่อ - ไปห้วยน้ำคำ - 26 เม.ย. 2566(ดู 386) 
  กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตบริเวณประปาหอถังสูง หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี  - 31 ม.ค. 2566(ดู 509) 
  กำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล - 31 ม.ค. 2566(ดู 405) 
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงครามประจำเดือน มิถุนายน ระหว่างวันที่ ๔-๒๘ เดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทรประจำเดือน มิถุนายน 2567 ระหว่างวันที่ ๔ -๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวกประจำเดือน มิถุนายน ระหว่างวันที่ ๔ -๒๘ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-27
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-27
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ศรี ไปสะพานไม้บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-27
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาสีนวล เชื่อมถนนสายบึงหนองบง หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่อบต.กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-27

ภาพกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านซ่ง 10 มีนาคม 2567 (ดู 75)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (ดู 76)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

วัดถ้ำพระภูน้อย (ดู 422)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 814)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 755)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าชุมชนภูน้อย (ดู 401)

วัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง (ดู 366)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 : [31 พ.ค. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 : [31 พ.ค. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 : [31 พ.ค. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 : [31 พ.ค. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 : [31 พ.ค. 2567]
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 : [31 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน : [14 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2566 : [9 เม.ย. 2567]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) : [20 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร