องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โทร 042-637060 www.Banshong.go.th
​​

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(๑)

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00010
วันนี้ 00001
วานนี้ 00006
เดือนนี้ 00025
เดือนก่อน 00556
ปีนี้ 02975
ปีก่อน 03727
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ - 28 พ.ย. 2566(ดู 35) 
  การจัดทำนโยบายความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และกรอบคุณธรรมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 29 ก.ย. 2566(ดู 40) 
  การสอบทาน ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร และความเห็นชอบกฎบัตการตรวจสอบภายใน(ฉบับใหม่) - 25 ก.ย. 2566(ดู 50) 
  การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ - 22 ก.ย. 2566(ดู 104) 
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 24 ก.ค. 2566(ดู 41) 
  ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 29 มิ.ย. 2566(ดู 82) 
  โครงการ "รณรงค์ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ตระหนักในบทบาทสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย คำคม-คำขวัญ (Key Words)" - 29 มี.ค. 2566(ดู 59) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะการเสนอประราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน - 7 ก.ค. 2566(ดู 68) 
  รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง  - 4 ก.ค. 2566(ดู 47) 
  รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง  - 4 ก.ค. 2566(ดู 46) 
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 14 มิ.ย. 2566(ดู 51) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี-ไปโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี - 8 มิ.ย. 2566(ดู 51) 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ศรี-ไปโรงเรียนบ้านนาหลวง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ศรี - 8 พ.ค. 2566(ดู 43) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 มี.ค. 2566(ดู 55) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งฝั่งซ้าย(ตามิตร)เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี - 28 ส.ค. 2566(ดู 44) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม - 28 ส.ค. 2566(ดู 36) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซ่ง - ไปนาม่อง - 26 เม.ย. 2566(ดู 65) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสามัคคีธรรมเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลคำชะอี - 26 เม.ย. 2566(ดู 72) 
  กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนก่อ - ไปห้วยน้ำคำ - 26 เม.ย. 2566(ดู 60) 
  กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตบริเวณประปาหอถังสูง หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี  - 31 ม.ค. 2566(ดู 115) 
  กำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล - 31 ม.ค. 2566(ดู 83) 
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านโพธิ์ศรีเชื่อมบ้านซ่ง (นาตาทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินถมสายบ้านซ่งเชื่อมเทศบาลตำบลคำชะอี จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-12-01
  ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  จ้างจ้างเหมาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-24
  ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง(ท่อพีวีซี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-28
  ซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-13
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงครามประจำเดือน พฤศจิกายน ระหว่างวันที่ 1-30 เดือน พฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-10-31

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ส่งเสริมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ลานวัดลานธรรม ณ วันหลวงปู่จาม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร (ดู 71)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดย นายนิราศ พันธ์ทอง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ( อัคคีภัย) (ดู 99)

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

วัดถ้ำพระภูน้อย (ดู 58)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน No Gift Policy

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 430)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 466)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าชุมชนภูน้อย (ดู 92)

วัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง (ดู 52)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 : [15 พ.ย. 2566]
  การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 : [10 พ.ย. 2566]
  คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ : [9 ต.ค. 2566]
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง : [9 ต.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 20 : [21 ส.ค. 2566]
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 : [8 ส.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 19 : [8 ส.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 18 : [27 ก.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โอนครั้งที่ 17 : [19 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร