องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

การตรวจเยี่ยมโครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลบ้านซ่ง 10 มีนาคม 2567

วันที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา.11.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อม นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการแล..... วันที่ 10 มี.ค. 2567 (ดูู 63)

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประชุมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างและมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฎิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล..... วันที่ 1 มี.ค. 2567 (ดูู 66)

การฝึกอบรมเพื่อเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา จ้างเหมาบริการ และภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

วันที่ 25 มกราคม 2567  การฝึกอบรมเพื่อเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา จ้างเหมาบริการ และภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 21)

วันที่ 16 มกราคม 2567 เจ้าหน้าที่อบต.บ้านซ่งออกสำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจน เพื่ออขรับความช่วยเหลือ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งออกสำรวจข้อมูลเด็กในครอบครัวยากจน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ซึ่งมีจำนวน 5 ราย ดังนี้ 1. ด.ช. จิรายุ ยืนยั่ง  บ้านเลขที่ 59 หมู่ 1 2. น.ส. ปวันรัตน์ อักษรทอง..... วันที่ 16 ม.ค. 2567 (ดูู 336)

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

นายรวมพล บุตดีวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ตรวจเยี่ยมการเข้าเวรตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567... วันที่ 4 ม.ค. 2567 (ดูู 250)

กิจกรรม ส่งเสริมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ลานวัดลานธรรม ณ วันหลวงปู่จาม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรม ส่งเสริมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ลานวัดลานธรรม ณ วันหลวงปู่จาม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 14 เม.ย. 2566 (ดูู 137)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดย นายนิราศ พันธ์ทอง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ( อัคคีภัย)

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง โดย นายนิราศ พันธ์ทอง นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย ( อัคคีภัย)... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 228)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 180)

โครงการผ้าป่าหมวกนิรภัยอำเภอคำชะอี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอคำชะอี พร้อมนายนิราศ พันธ์ทอง นายก อบต.บ้านซ่ง คณะผู้บริหาร อบต.บ้านซ่ง มอบหมวกนิรภัย ตามโครงการผ้าป่าหมวกนิรภัยอำเภอคำชะอี ณ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี... วันที่ 23 ก.พ. 2566 (ดูู 116)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรให้กับ นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ครบ 100% ทุกครัวเรือน... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 139)

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายก อบต.บ้านซ่งมอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือน ให้ ข้าราชการ คณะผู้บริหารทุกคน งดรับของขวัญ ของ กำนัล ในการปฎิบัติหน้าที่ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

วันที่ 11 มกราคม 2566 นายก  อบต.บ้านซ่งมอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหาร  ส.อบต. พนักงานจ้าง ในการประชุมประจำเดือน ให้ ข้าราชการ คณะผู้บริหารทุกคน งดรับของขวัญ ของ กำนัล ในการปฎิบัติหน้าที่ และเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 134)

การประชุมประชาคมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566 (แผนพัฒนา 5 ปี)

วันที่ 10 ม.ค. 2566 การประชุมประชาคมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่1/2566 (แผนพัฒนา 5 ปี) พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งในการประชุมประกอบไปด้วย ผู้แทนชุมชนในตำบลบ้านซ่ง รัฐวิสาหกิจ นายก. อปท. ในเขตอำเภอคำชะอี และผู้แทนในเขตอำเภอคำชะอี เพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและรับทราบปัญหา ความต้องกา..... วันที่ 10 ม.ค. 2566 (ดูู 128)

นายแหล่ โคตรพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เข้ารับรางวัล อปท.ในจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 9 ธ.ค. 2565 นายแหล่ โคตรพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  ตัวแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เข้ารับรางวัล อปท.ในจังหวัดมุกดาหารที่ผ่านการขับเคลื่อนการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565 พร้อมแสดงเจตจำนงสุจริต... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 111)

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

... วันที่ 12 ต.ค. 2565 (ดูู 115)

ประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

????ประชาสัมพันธ์???? ❌????????งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง  ⏱ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 12 ก.ค. 65  ⏱จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 14 ก.ค. 65 ⚖️หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเ..... วันที่ 12 ก.ค. 2565 (ดูู 179)

นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงบริเวณริมทางสาธารณะ

รณรงค์ช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ ดีต่อเรา ดีต่อโลกนะคะ ... วันที่ 6 ก.ค. 2565 (ดูู 198)

อบต.บ้านซ่ง ร่วมกับหมวดการทางหนองสูงร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

... วันที่ 15 มิ.ย. 2565 (ดูู 158)

อบต.บ้านซ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านซ่งร่วมปฎิบัติธรรมในกิจกรรมลานวัดลานธรรม ทุกวันพระ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดหลวงปู่จาม ต.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

อบต.บ้านซ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านซ่งร่วมปฎิบัติธรรมในกิจกรรมลานวัดลานธรรม ทุกวันพระ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดหลวงปู่จาม ต.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต... วันที่ 8 เม.ย. 2565 (ดูู 175)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในการบริหารงานเพื่อสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในการบริหารงานเพื่อสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง... วันที่ 5 เม.ย. 2565 (ดูู 391)

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565

นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในประเด็น 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงและและประพฤติมิชอบ 3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ 4.การ..... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 151)