องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

... วันที่ 12 ต.ค. 2565 (ดูู 29)

ประชาสัมพันธ์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

????ประชาสัมพันธ์???? ❌????????งดจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งชนิดขายส่งและขายปลีกทั่วราชอาณาจักร ตลอด 24 ชั่วโมง  ⏱ตั้งแต่เวลาหลังเที่ยงคืน (เวลา 24.00 น.) ของคืนวันที่ 12 ก.ค. 65  ⏱จนถึงเวลา 24.00 น. ของคืนวันที่ 14 ก.ค. 65 ⚖️หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเ..... วันที่ 12 ก.ค. 2565 (ดูู 71)

นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง และข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกรณีมีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงบริเวณริมทางสาธารณะ

รณรงค์ช่วยกันทิ้งขยะให้ถูกที่ ดีต่อเรา ดีต่อโลกนะคะ ... วันที่ 6 ก.ค. 2565 (ดูู 86)

อบต.บ้านซ่ง ร่วมกับหมวดการทางหนองสูงร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

... วันที่ 15 มิ.ย. 2565 (ดูู 58)

อบต.บ้านซ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านซ่งร่วมปฎิบัติธรรมในกิจกรรมลานวัดลานธรรม ทุกวันพระ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดหลวงปู่จาม ต.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการ

อบต.บ้านซ่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านซ่งร่วมปฎิบัติธรรมในกิจกรรมลานวัดลานธรรม ทุกวันพระ ซึ่งจัดขึ้นที่วัดหลวงปู่จาม ต.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต... วันที่ 8 เม.ย. 2565 (ดูู 67)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในการบริหารงานเพื่อสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่นในการบริหารงานเพื่อสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง... วันที่ 5 เม.ย. 2565 (ดูู 296)

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565

นายนิราศ พันธ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เป็นประธานประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ในประเด็น 1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2.การประเมินความเสี่ยงและและประพฤติมิชอบ 3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฎิบัติ 4.การ..... วันที่ 9 มี.ค. 2565 (ดูู 61)

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บ้านซ่ง

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บ้านซ่ง... วันที่ 1 ต.ค. 2564 (ดูู 72)

การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต

การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ... วันที่ 29 มี.ค. 2564 (ดูู 242)

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจังหวัดมุกดาหาร โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง บ้านสวย เมืองสะอาด

การขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายจังหวัดมุกดาหาร โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง บ้านสวย เมืองสะอาด ... วันที่ 5 มี.ค. 2564 (ดูู 168)

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ โดย อบต.บ้านซ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ปี 2563 ณ อบต.บ้านซ่ง

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ โดย อบต.บ้านซ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ปี 2563 ณ อบต.บ้านซ่ง ... วันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ดูู 397)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตำบลบ้านซ่ง

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตตำบลบ้านซ่ง ... วันที่ 12 มี.ค. 2562 (ดูู 401)

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์และขอถอนสภาพที่สาธารณะประโยชน์... วันที่ 29 ม.ค. 2562 (ดูู 416)

โครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม "การเส็งกลองจิ่ง"

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โครงการจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม "การเส็งกลองจิ่ง" จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2560 จัดโดยสภาวัฒธรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดมุกดาหาร ณ บ้านโนนสังข์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 13 ก.ค. 2560 (ดูู 739)

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2560

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2560 ... วันที่ 13 ก.ค. 2560 (ดูู 716)

พิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะบึงโพธิ์ศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง นำโดยท่านนายกนิราศ พันธ์ทอง พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชุนตำบลบ้านซ่ง ชาวบ้านตำบลบ้านซ่ง และเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการพัฒนาสวนสาธารณะบึงโพธิ์ศรี ณ บึงโพธิ์ศรี บ้านโพธิ์ศรี ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จั..... วันที่ 13 ก.ค. 2560 (ดูู 604)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบถุงยังชีพวาตภัยเขต ต.บ้านซ่ง

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมตัวเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร ท่านนายอำเภอคำชะอี พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอคำชะอี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง พร้อมด้วยเหล่าผู้นำชุมชนตำบลบ้านซ่ง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย ตำบลบ้านซ่ง จำนวน 14 ราย ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ บ..... วันที่ 13 ก.ค. 2560 (ดูู 613)

วันผู้สูงอายุ ตำบลบ้านซ่งประจำปีงบประมาณ 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ได้จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุตำบลบ้านซ่ง ณ องค์การบริหารส่วนจำบลบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 2560 (ดูู 587)

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2560

วันที่ 23 มีนาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ท่านนายกนิราศ พันธ์ทอง มอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีโพธิ์ไทร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 2560 (ดูู 569)

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ท่านอดีต ส.ส.วิทยา บุตรดีวงค์ เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านซ่ง... วันที่ 12 ก.ค. 2560 (ดูู 1206)