องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งฝั่งซ้าย(ตามิตร)เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี 28 ส.ค. 2566 44
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม 28 ส.ค. 2566 36
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซ่ง - ไปนาม่อง 26 เม.ย. 2566 65
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสามัคคีธรรมเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลคำชะอี 26 เม.ย. 2566 72
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนก่อ - ไปห้วยน้ำคำ 26 เม.ย. 2566 60
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตบริเวณประปาหอถังสูง หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี 31 ม.ค. 2566 114
กำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล 31 ม.ค. 2566 83
กำหนดราคากลาง 17 ม.ค. 2566 77