องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ประกาศราคากลาง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งฝั่งซ้าย(ตามิตร)เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี 28 ส.ค. 2566 358
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม 28 ส.ค. 2566 345
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซ่ง - ไปนาม่อง 26 เม.ย. 2566 376
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสามัคคีธรรมเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลคำชะอี 26 เม.ย. 2566 378
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนก่อ - ไปห้วยน้ำคำ 26 เม.ย. 2566 372
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตบริเวณประปาหอถังสูง หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี 31 ม.ค. 2566 489
กำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล 31 ม.ค. 2566 391
กำหนดราคากลาง 17 ม.ค. 2566 131