องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 15

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   10 เม.ย. 2566 33
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566   10 เม.ย. 2566 28
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-มี.ค.2565)   11 เม.ย. 2565 87
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 169
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563   2 เม.ย. 2564 164
สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 176
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63   24 มิ.ย. 2563 215
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน   13 มิ.ย. 2562 258