องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565   16 มี.ค. 2566 46
รายงานการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564   8 เม.ย. 2565 97
รายงานประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บ้านซ่ง   2 เม.ย. 2564 186
สรุปผลการสำรวจ เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562   24 มิ.ย. 2563 239
สรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562   1 ต.ค. 2562 266