องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


ออนไลน์ : 5

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ โหลด
แผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2564-2566   20 มี.ค. 2566 196
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2564 - 2566   30 มี.ค. 2564 227