องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 6

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖   20 ก.พ. 2567 34
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 2565 153
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565   21 เม.ย. 2565 158
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2561   19 มิ.ย. 2563 288