องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง


คำขวัญ
กะเลิงเผ่าเก่าแก่
อุดมแท้บึงโพธิ์ศรี
วัฒนธรรมต้อนรับอ่อนน้อมดี
สามัคคีเป็นเลิศประเสริฐคน

วิสัยทัศน์ 

“ตำบลน่าอยู่ ควบคู่เศรษฐกิจดี มีการศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม เน้นนำด้านสุขภาพ”


พันธกิจ

 
วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1187