องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 13

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566   2 มี.ค. 2566 43
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 91
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2565 79
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565   11 เม.ย. 2565 97
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564   2 เม.ย. 2564 223
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนกองช่าง อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 2562 259
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนสำนักปลัด อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 2562 255
แผนการใช้จ่ายเงิน แผนกองคลัง อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 2562 248
แผนการใช้จ่ายเงินรวม อบต.บ้านซ่ง   1 ก.ค. 2562 258