องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 23 พ.ค. 2567 239
ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 20 พ.ย. 2566 27
"เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลบ้านซ่ง" 20 พ.ย. 2566 9
การจัดทำนโยบายความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม และกรอบคุณธรรมปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.ย. 2566 786
การสอบทาน ทบทวน ความเหมาะสมของกฎบัตร และความเห็นชอบกฎบัตการตรวจสอบภายใน(ฉบับใหม่) 25 ก.ย. 2566 372
การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 22 ก.ย. 2566 417
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24 ก.ค. 2566 365
ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 29 มิ.ย. 2566 441
โครงการ "รณรงค์ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมือง ได้ตระหนักในบทบาทสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย คำคม-คำขวัญ (Key Words)" 29 มี.ค. 2566 404
ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งประจำปี ๒๕๖๖ 23 ม.ค. 2566 390
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 22 พ.ย. 2565 189
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.บ้านซ่ง 12 ต.ค. 2565 196
การควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2565 17 มิ.ย. 2565 141
การสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์สำหรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 17 มิ.ย. 2565 100
การควบคุมการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ประจำปี 2565 17 มิ.ย. 2565 92
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 25 พ.ค. 2565 240
ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 18 พ.ค. 2565 234
กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ 2565 18 พ.ค. 2565 273
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 12 พ.ค. 2565 251
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.บ้านซ่ง 6 พ.ค. 2565 220
การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 5 พ.ค. 2565 254
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 5 พ.ค. 2565 185
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 12 เม.ย. 2565 331
ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 9 มี.ค. 2565 104
แจ้งการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีท้องถิ่น 24 พ.ย. 2564 306
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ประจำปี 2564 24 พ.ย. 2564 318
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ประะจำปี 2565 24 พ.ย. 2564 391
แจ้งการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีท้องถิ่น 24 พ.ย. 2564 290
การชำระภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 24 พ.ย. 2564 400
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส3) ประจำปี 2565 24 พ.ย. 2564 286