องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 29 มิถุนายน 2566   View : 83
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  (ดู 545)
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  (ดู 1052)
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  (ดู 1212)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561  (ดู 686)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560  (ดู 522)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   (ดู 554)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (ดู 475)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :