องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

โพสโดย :   วันที่ : 14 สิงหาคม 2559   View : 628
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  (ดู 628)
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  (ดู 1233)
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  (ดู 1297)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561  (ดู 853)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560  (ดู 621)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   (ดู 662)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (ดู 563)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :