องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 11

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงานโครงการในกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร   6 มี.ค. 2566 30
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2566   2 มี.ค. 2566 52
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   21 เม.ย. 2565 74
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 100
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2565 87
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 75
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 73
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 67
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 70
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.2565   7 เม.ย. 2565 83
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   30 มี.ค. 2564 172
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   30 มี.ค. 2564 179
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2563   4 พ.ย. 2562 222
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 ต.ค. 2561 300
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   30 ต.ค. 2561 549