องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซ่ง-ไปภูน้อย(หนองบาก) 1 พ.ค. 2567 29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 เม.ย. 2567 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอประราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน 7 ก.ค. 2566 381
รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง 4 ก.ค. 2566 374
รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง 4 ก.ค. 2566 366
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มิ.ย. 2566 376
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพธิ์ศรี-ไปโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ศรี 8 มิ.ย. 2566 389
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสังข์ศรี-ไปโรงเรียนบ้านนาหลวง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์ศรี 8 พ.ค. 2566 340
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 29 มี.ค. 2566 346
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ศรีไปแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์ภูน้อย หมู่ 3,7 บ้านโนนสังข์ศรี 31 ม.ค. 2566 151
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ธ.ค. 2565 152
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 พ.ย. 2565 178
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 เม.ย. 2564 520
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 1 เม.ย. 2564 468
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564 443
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564 442
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 5 พ.ค. 2563 551
โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบห้วยน้อย (นานายพงษ์พิศ) หมู่ที่ 6 25 มี.ค. 2562 584
โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยมุก ไปฝายน้ำล้น บ้านโพธิ์ศรี (นากำนันคำปอน) 25 มี.ค. 2562 838
โครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้นบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการ บ้านซ่ง หมู่ 6 25 มี.ค. 2562 1207
โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยน้อย (นาครูจิตร) หมูที่ 4 25 มี.ค. 2562 496
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนก่อ-หนองเหล่า หมู่ที่ ๕ 13 ก.พ. 2562 438
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ศรี ไปวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี หมู่ที่ ๔ 13 ก.พ. 2562 506
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณพงษ์ศักดิ์บ้านซ่ง หมู่ที่ ๒ 3 ม.ค. 2562 482
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๔ 2 ม.ค. 2562 418
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซ่ง-นาสีนวล หมู่ที่ ๖ 28 ธ.ค. 2561 451
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานห้วยมุก-ไปบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ 26 ธ.ค. 2561 462
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์ศรี 24 ธ.ค. 2561 393
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ศรี 24 ธ.ค. 2561 419
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๒ บ้านซ่ง 21 ธ.ค. 2561 538