องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 29 ธ.ค. 2565 11
เผื่อแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 10 พ.ย. 2565 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 เม.ย. 2564 313
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 1 เม.ย. 2564 323
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงโพธิ์ศรี หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564 304
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564 328
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 5 พ.ค. 2563 414
โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบห้วยน้อย (นานายพงษ์พิศ) หมู่ที่ 6 25 มี.ค. 2562 446
โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยมุก ไปฝายน้ำล้น บ้านโพธิ์ศรี (นากำนันคำปอน) 25 มี.ค. 2562 639
โครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาพร้อมเทพื้นบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการ บ้านซ่ง หมู่ 6 25 มี.ค. 2562 716
โครงการจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบลำห้วยน้อย (นาครูจิตร) หมูที่ 4 25 มี.ค. 2562 352
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนก่อ-หนองเหล่า หมู่ที่ ๕ 13 ก.พ. 2562 292
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโพธิ์ศรี ไปวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี หมู่ที่ ๔ 13 ก.พ. 2562 296
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคุณพงษ์ศักดิ์บ้านซ่ง หมู่ที่ ๒ 3 ม.ค. 2562 301
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเมรุบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๔ 2 ม.ค. 2562 288
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซ่ง-นาสีนวล หมู่ที่ ๖ 28 ธ.ค. 2561 289
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานห้วยมุก-ไปบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๖ 26 ธ.ค. 2561 289
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสังข์ศรี 24 ธ.ค. 2561 242
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสังข์ศรี 24 ธ.ค. 2561 269
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๒ บ้านซ่ง 21 ธ.ค. 2561 316
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๖ บ้านซ่ง 21 ธ.ค. 2561 269
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๑ บ้านนาสีนวล 21 ธ.ค. 2561 259
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๔ บ้านโพธิ์ศรี 21 ธ.ค. 2561 251
โครงการจ้างเหมาปรับเกรดเกลี่ยกลบหลุมบ่อถนน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนก่อ 21 ธ.ค. 2561 262
โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ศรี ไปวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี หมู่ที่ 4 13 ธ.ค. 2561 321
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี-ผ่านหน้าวิทยาลัยการอาชีพคำชะอี 27 พ.ย. 2561 345
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานห้วยมุก-ไปบ้านโพธิ์ศรี 27 พ.ย. 2561 387
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านซ่งเชื่อมสะพานห้วยมุกบ้านซ่ง หมู่ที่ 6 17 ก.ย. 2561 252
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังสายข้างวัดจุฬาวิเวก บ้านซ่ง- ไปสะพานห้วยมุกบ้านซ่ง หมู่6 17 ก.ย. 2561 250
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดักตระกอน บ้านนาสีนวล หมู่ที่ ๑ 31 ส.ค. 2561 276