องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ศรีไปแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์ภูน้อย หมู่ 3,7 บ้านโนนสังข์ศรี


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสังข์ศรีไปแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์ภูน้อย หมู่ 3,7 บ้านโนนสังข์ศรี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโนนสังข์ศรีไปแหล่งท่องเที่ยวเจดีย์ภูน้อย หมู่ 3,7 บ้านโนนสังข์ศรี

ตำบลบ้านซ่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 31 มกราคม 2566   View : 173
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 4  (ดู 829)
บันทึกตกลงจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  (ดู 2415)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 3 ,7  (ดู 613)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซ่ง หมู่ 2 ,6  (ดู 586)
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  (ดู 563)
งานถมที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก  (ดู 635)
งานถมที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม  (ดู 641)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :