องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ติดต่อ


ออนไลน์ : 3

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
 หมู่ที่ 6 ถนนมุกดาหาร-กุฉินารายณ์ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110


เว็ปไซต์ : www.banshong.go.th
โทร. 042-637060
​โทรสาร. 042-637060
View : 2782