องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายนิราศ พันธ์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0878530522


นายแหล่ โคตรพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0938794787


นายรวมพล บุตรดีวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0878625386


นายคำปอน รูปเหมาะ
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0821346900