องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลบ้านซ่ง สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 1 ธ.ค. 2566 11
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานในสายงานวิชาการ 16 ต.ค. 2566 604
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 5 ต.ค. 2566 378
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 ส.ค. 2565 501
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 31 ม.ค. 2563 878
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานวิชาการ 27 มิ.ย. 2560 1110