องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

เผื่อแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 29 มีนาคม 2566   View : 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 4  (ดู 712)
บันทึกตกลงจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  (ดู 1994)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 3 ,7  (ดู 542)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซ่ง หมู่ 2 ,6  (ดู 491)
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  (ดู 489)
งานถมที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก  (ดู 528)
งานถมที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม  (ดู 521)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :