องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง

รายงานผลและความเห็นชอบรายละเอียดแบบสรุปรายการและราคากลาง
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสีนวล-ไปบึงหนองบง หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566   View : 466
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพธิ์ศรี หมู่ 4  (ดู 829)
บันทึกตกลงจ้าง ตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  (ดู 2415)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 3 ,7  (ดู 613)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านซ่ง หมู่ 2 ,6  (ดู 586)
ประกาศเรื่อง ประมูลจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง  (ดู 563)
งานถมที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจุฬาวิเวก  (ดู 635)
งานถมที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสะอาดสงคราม  (ดู 641)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :