องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 36
ประกาศราคากลาง
กำหนดราคากลาง  (ดู 77)
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตบริเวณประปาหอถังสูง หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี   (ดู 114)
กำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล  (ดู 83)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซ่ง - ไปนาม่อง  (ดู 65)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสามัคคีธรรมเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลคำชะอี  (ดู 72)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนก่อ - ไปห้วยน้ำคำ  (ดู 60)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งฝั่งซ้าย(ตามิตร)เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี  (ดู 44)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :