องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านซ่งไปนาหนองทาม
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 28 สิงหาคม 2566   View : 465
ประกาศราคากลาง
กำหนดราคากลาง  (ดู 167)
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมลานคอนกรีตบริเวณประปาหอถังสูง หมู่ 7 บ้านโนนสังข์ศรี   (ดู 601)
กำหนดราคากลาง โครงการขยายท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาสีนวล  (ดู 490)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านซ่ง - ไปนาม่อง  (ดู 478)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดสามัคคีธรรมเชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลคำชะอี  (ดู 475)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนก่อ - ไปห้วยน้ำคำ  (ดู 467)
กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเรียบลำห้วยมุกบ้านซ่งฝั่งซ้าย(ตามิตร)เชื่อมสะพานบ้านโพธิ์ศรี  (ดู 458)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :