องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ป่าชุมชนภูน้อย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ป่าชุมชนภูน้อย

ป่าชุมชนภูน้อย  มีพื้นที่ทั้งหมด 500 กว่าไร่ เป็นป่าบนภูน้อยที่มีคณะกรรมการป่าชุมชนดูแลรักษาไม่ให้มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า มีความอุดมสมบูรณ์ มีทั้ง ต้นผักหวาน ดอกกระเจียว เห็ดต่างๆ และแมลงประกอบด้วย แมงแคน แมลงทับ จักจั่น ไข่มดแดง เป็นต้น
วันที่ : 12 มกราคม 2565   View : 490