องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
เบอร์โทร : 0981270896


นางสาวปิญญ์ รูปเหมาะ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0981270896


นางเรวดี สิงห์วงษา
หัวหน้าส่วนการคลัง
เบอร์โทร : 0898415313


นายเสกสรร กุลสุทธฺ์
ผู้อำนายการกองช่าง
เบอร์โทร : 0885338759