องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 16

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 042-637060
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.banshong.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง 
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
โทรศัพท์ 042-637060 โทรสาร 042-637060
View : 571