องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

วัดถ้ำพระภูน้อย


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: วัดถ้ำพระภูน้อย

วัดถ้ำพระภูน้อย  แต่ก่อนเป็นวัดที่อยู่บนตีนภูน้อย เล่าต่อกันมาว่าเป็นวัดตั้งแต่สมัยโบราณกาล ปัจจุบันด้านบนวัดซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันยังคงมีพระพุทธรูป พระเครื่องปรางค์ต่างๆ สร้างจากโลหะ ไม้ เหลืออยู่ให้ได้ชมและกราบไหว้จะมีทำบุญประจำทุกปีในช่วงเดือน 6
วันที่ : 12 มกราคม 2565   View : 59