องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 13

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566   23 มี.ค. 2566 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2564   22 เม.ย. 2565 66