องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
ขอขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2565   11 เม.ย. 2565 110
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อบต.บ้านซ่ง   2 เม.ย. 2564 221
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   2 เม.ย. 2564 177
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปีงบ 2563 ห้วง 6 เดือน(ตุ.ค.62-มิ.ย.63   2 ก.ค. 2563 252
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี 2562   2 ก.ค. 2563 234
หัวข้อการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   23 มิ.ย. 2563 238