องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 5

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปี 2565   21 เม.ย. 2565 39