องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 8

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปี 2566   8 มี.ค. 2566 29
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปี 2565   21 เม.ย. 2565 81