องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 3

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566   19 ก.พ. 2567 24
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริยและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2564-2567   10 ม.ค. 2567 276
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและความประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 2563-2565   11 เม.ย. 2565 111
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564   2 เม.ย. 2564 168
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   5 มิ.ย. 2562 281
สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   19 พ.ย. 2561 334