องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   12 ก.พ. 2567 9
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี   12 ก.พ. 2567 7
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   5 ก.พ. 2567 7
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   10 ม.ค. 2567 20
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   31 มี.ค. 2566 86
รายงานผลการหารปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2565   22 เม.ย. 2565 113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563   25 มิ.ย. 2563 289