องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
หัวข้อรายงานแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในฯปี พ.ศ. ๒๕๖๒   24 มิ.ย. 2563 166