องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 7

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   30 มี.ค. 2564 226
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562   23 มิ.ย. 2563 257
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   21 มิ.ย. 2562 301