องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

แผนการพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 7

แผนการพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567   15 ก.พ. 2567 10
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2567-2569   12 ก.พ. 2567 9
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566   14 มี.ค. 2566 52
รายงานผลนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 135
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   25 เม.ย. 2565 119
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566   25 เม.ย. 2565 94
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564-2566   22 เม.ย. 2565 85
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ของนายก อบต.   31 มี.ค. 2564 203
แผนการพัฒนาบุคลากร   30 มี.ค. 2564 184