องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

วัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง


ออนไลน์ : 17

หัวข้อ :: วัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง

วัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง  พระเครื่องที่ค้นพบที่ทุ่งนาโพธิ์ บ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีทั้งพระพุทธรูปองค์ใหญ่ องค์เล็ก และพระเครื่องอีกหลายองค์ ปัจจุบันเก็บรักษาที่โบสถ์หลังเก่าของวัดจุฬาวิเวกบ้านซ่ง
 
วันที่ : 12 มกราคม 2565   View : 53