องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 185
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564   2 เม.ย. 2564 178
ประกาศ นโยบายมาตรฐาน จริยธรรม อบต.บ้านซ่ง   1 ต.ค. 2562 216
ปรกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านซ่ง   1 ต.ค. 2561 253