องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

หนังสือเชิญประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 15

หนังสือเชิญประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่งสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565.   6 มิ.ย. 2566 43
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2566 30
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2566 28
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2565   21 เม.ย. 2566 24
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565   21 เม.ย. 2566 22
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565   19 พ.ค. 2565 106