ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต.

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ตามลิ้งค์นี้ค่ะ
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/?fbclid=IwAR0Q0UrXziHFe-aFigGki2dT4YlCOs2apwhlvkIsTsLgDDH_eAdt-2C7sS0 
โพสโดย :   วันที่ : 4 พฤศจิกายน 64   View : 20
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  (ดู 240)
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  (ดู 565)
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  (ดู 837)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561  (ดู 340)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560  (ดู 229)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   (ดู 280)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (ดู 217)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :