แผนการพัฒนาบุคลากร


ออนไลน์ : 11

แผนการพัฒนาบุคลากร วันที่ โหลด
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่ของนายก อบต.   31 มี.ค. 64 38
แผนการพัฒนาบุคลากร   30 มี.ค. 64 23