การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 10

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ของ อบต.บ้านซ่ง ปีงบประมาณ 2563   24 มิ.ย. 63 61