ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 10

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์


 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-915444-7 และ 045-915491
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.janlocal.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจาน
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจาน
หมู่ที่ 8 ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ 045-915444-7 และ 045-915491 โทรสาร 045-915445
View : 195