องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออนไลน์ : 4

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ วันที่ โหลด
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของอบต.บ้านซ่ง   14 มี.ค. 2566 50