องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


ออนไลน์ : 3

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy วันที่ โหลด
รายงานการประเมินผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   4 ต.ค. 2566 4
รายงานการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   15 มี.ค. 2566 49