องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง

Subdistrict Administrative Organization bansong

กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ 2565


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ 2565

กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบ 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565   View : 291
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนรายงานแผนปฏิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559  (ดู 627)
เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  (ดู 1233)
การกำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยตารางเมตร (ต่อเดือน)เพื่อประกอบการประเมินค่าเช่ารายปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561  (ดู 1296)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2561  (ดู 853)
การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ประจำปีภาษี 2560  (ดู 621)
การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่ง   (ดู 661)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  (ดู 563)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :